درود به همه ی شما عزیزان هنرمند و هنر دوست  اهل قلم.  دوستان اگر  فیلمنامه { کوتاه یا بلند} می نویسید،
در صورت تمایل،  فیلمنامه  را برای ما ارسال  کنید تا در خصوص به  تصویر  کشیدن ایده ی شما ،  پس از بررسی
های لازم متن، افتخار همکاری نصیب ما شود..
 
سپاس: اردشیر رضایی.