نقد و بررسی فیلم Mud (ماد)
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد) ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ۰۷.۲۲
نقد و بررسی فیلم    Red 2 ( قرمز 2 )
نقد و بررسی فیلم Red 2 ( قرمز 2 ) ۳۱ تیر ۱۳۹۲, ۱۴.۵۷
نقد و بررسی فیلم  The Heat (مخمصه)
نقد و بررسی فیلم The Heat (مخمصه) ۱۹ تیر ۱۳۹۲, ۲۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم The Purge (پاکسازی)
نقد و بررسی فیلم The Purge (پاکسازی) ۲۶ خرداد ۱۳۹۲, ۱۰.۱۱
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار)
نقد و بررسی فیلم The Conjuring (احضار) ۰۸ مرداد ۱۳۹۲, ۱۴.۰۷